Zloženie

Szabó Mikuláš
Predseda výkonného výboru

Wagner Peter
Člen výkonného výboru

Andoga Štefan
Člen výkonného výboru


Boleslav Večeřa
Čestný predseda SMoZ

Ing. Jozef Homola 
Generálny manažér SMoZ

Slovenský modelársky zväz