Výkonný výbor

Zloženie

Szabó Mikuláš
Predseda výkonného výboru

Wagner Peter
Člen výkonného výboru

Andoga Štefan
Člen výkonného výboru


Boleslav Večeřa
Čestný predseda SMoZ

Slovenský modelársky zväz