Zloženie rady

MUDr. Vladimír Drábik
Predseda SMoZ

JUDr. Rudolf Žikla
Podpredseda SMoZ


Němcová Barbora
Predseda komisie lodných modelárov

Pém Stanislav
Predseda komisie raketových modelárov

Paulini Marian
Predseda komisie železničných modelárov

Andraščík František
Predseda komisie RC tankových modelárov

Vinter Ján
Predseda komisie papierových modelárov

Randa Vladimír
Predseda komisie ponorkových modelárov

Žoldák Stanislav
Predseda komisie plastikových modelárov


Pavol Daňko
Predseda komisie mládeže

Slovenský modelársky zväz