Kontrolná komisia

Zloženie

Němcová Janette
Predseda kontrolnej komisie

Jankovič Jozef
Člen kontrolnej komisie

Račko Štefan
Člen kontrolnej komisie

Slovenský modelársky zväz