OZNAM

Nakoľko dňa 11.03.2017 bude z technických príčin  Bowling Club zatvorený Valné zhromaždenie SMoZ  sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 18.03.2017 (program zostáva v platnosti)

Mikuláš Szabó
Predseda VV SMoZ