Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska – TANKODROM Brzotín 2016

IMG_2974Nezúčastnili sa niektorí, ktorí nedokázali byť na dvoch akciách a miestach súčasne.
Zúčastnili sa len skalní, tí ktorí preferujú aj tento prístup k využívaniu RC modelu. Súťaže sa zúčastnil aj žiak Richard Maliňák.
Zúčastnené typy RC modelov – iba v mierke 1:16 a to 3x Tiger-1, KV-1 a ZTZ-99 všetky v kategórii vojenská technika pasová.
Zovšeobecnenie – Model s najrýchlejšími prevodovkami nebol najrýchlejší. Najlepší čas dosiahol model, ktorý dokázal isť aj najpomalšie zo zúčastnených. Iba jedná jazda bola bez chybného prekonania niektorej z prekážok.

Ing. František Andraščík
riaditeľ súťaže

Por.
číslo
Titul, Meno a priezvisko Mesto – klub Mierka 1:24
technika kolesová
Typy 1.-2.RC mod.
 Mierka 1:24
technika pasová
Typy 1.-2.RC mod.
Mierka 1:16 a väčšia
technika kolesová
Typy 1.-2. RC mod.
Mierka 1:16 a väčšia
technika pasová
Typy 1.-2. RC mod.
Najlepší čas Poradie
1. Ing. Peter Kozák Bojnice T-34-85 3:15 1.
2. Ing.Fr. Andraščík Brzotín KV-1
ZTZ-99
3:31 3.
3. Július Lovasz Brzotín Tiger-1 9:36 6.
4. Ján Šolony Poprad Tiger-1 4:13 4.
5. Samuel Šolony Poprad Tiger-1 3:30 2.
6. Martin Bohata Poprad nezúčastnil sa
7. Rastislav Makovník Rožňava nezúčastnil sa
8. Richard Maliňák Rožňava Tiger-1 4:80 4.